Temat S 25. Atak przy stałym (statycznym) centrum

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

Centrum na szachownicy to pola e4, e5, d4, d5.
Wartość centrum w szachach jest ogromna. Ten kto kontroluje centrum, posiada najlepszą możliwość prowadzenia gry. Bierki z centrum mogą szybciej dostać się w dowolne miejsce na szachownicy. Co najważniejsze: kiedy posiadasz centrum pozbawiasz przeciwnika aktywności, ponieważ jego bierki zajmują mniej korzystne pozycje.
Zgodnie z powyższym pojawia się wymóg, aby od początku partii nie rozwijać figur byle jak: od pierwszych ruchów należy walczyć o centrum.

Istnieje pojęcie zaawansowanego centrum do którego należą też pola: c3, c4, c5, c6 i f6, f5, f4 f3

Stałe (statyczne) centrum – centrum z jednym stałym pionkiem dla obu stron.

W OPRACOWANIU...Atak, to sposób walki. Który jest niezbędny do uzyskania korzyści.
Atak jest dwóch rodzajów: taktyczny i strategiczny. Taktyczny atak to bezpośredni atak na figury przeciwnika.
Obiektem ataku może być: skrzydło, centrum, słaby punkt, słaby obiekt, król.

Atakować można rozpocząć wtedy, gdy:
- masz lepszy rozwój figur;
- masz więcej możliwości manewru;
- jest źle chroniony król przeciwnika;
- w pozycji przeciwnika zauważysz braki w rozwoju figur lub słabości.

Struktura karlsbadzka to specyficzny układ pionków tworzący centrum statyczne.
W podobnych układach istnieją cztery plany gry : a) Plan Botwinika, b) Uderzenie w centrum e3-e4, c) Plan Pilsburry'ego, d) Atak mniejszościowy,

Żródła: Chabiniec Ivan, Trzecia kategoria za 10 dni, Ternopile, 2019 Kiewro Tomasz, Szachowa edukacja, Orneta, 2015