Temat S 26. Atak przy ruchomym centrum. Wiszące pionki

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

Rodzaj centrum - centrum ruchome - jest spotykane najczęściej w partiach szachowych i zapoznałeś się z nim już w partii włoskiej.

Ruchome centrum jest wtedy, gdy strona posiadająca przewagę, ma możliwość posunięcia swoich pionków. Ta przewaga polega na tym, że strona ma w centrum pionka lub pionki więcej. O pionkach, które możemy przesunąć mówimy, że są to ruchome pionki.

Pojęcie centrum zostało wyjaśnione w temacie P 08, a pojęcie ataku zostało wyjaśnione w temacie S 01.

W OPRACOWANIU...

 
 
A teraz przykład walki z centralnymi pionkami. Skuteczna próba zatrzymania ruchomego centrum i zniszczenia pionków w partii Alexander Konstantinopolsky -Alexander Kotov z 1945r.
Wiszące pionki
Wiszącymi pionkami nazywamy dwa połączone pionki, które znajdują się na sąsiadujących ze sobą kolumnach, które są izolowane oraz znajdują się na półotwartych lub otwartych liniach.
Mogą być słabością, albo siłą. Zależy to od powstałej pozycji i możliwości taktycznych obu stron.
Strona mająca takie pionki powinna unikać uproszczeń i wykorzystać do ataku np. na króla lub w celu wypracowania wolnego pionka. Wszystko to winno przebiec szybko. zanim wiszące pionki staną się same celem ataku lub blokady.
Strona przeciwna powinna dążyć do uproszczeń, aby szanse ataku przeciwnika zmniejszały się, a wiszące pionki w końcówce stały się łupem.
 

Oto przykład, w którym walka w ruchomym centrum zakończyła się remisem, gdyż pionki zostały zablokowane.
Źródła:
- Chabiniec Ivan, Trzecia kategoria za 100 dni, Przewodnik metodyczny początkującego szachisty. Tarnopol, 2019
- Kotow Aleksander, Myśl jak arcymistrz, Wydawnictwo RM, 2002
- Waldemar Świć, Pozycyjna ofiara jakości, Miesięcznik Informacyjno-szkoleniowy Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych I Słabowidzących "CROSS", nr 3 (180), 2020
- Szcześniak Konrad, Centrum? A po co?, Nowiny Nyskie, nr 45, 1999