SPIS TREŚCI

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

Treść zajęć dla początkujących, podzielona na lekcje, wraz z materiałami dydaktycznymi.

Treść zajęć dla średniozaawansowanych, podzielona na lekcje. Wraz z materiałami dydaktycznymi.

Treść zajęć dla zaawansowanych, podzielona na lekcje. Wraz z materiałami dydaktycznymi.

Pomoce szachowe

W tej kategorii przedstawiam debiuty szachowe omawiane w części szkoleniowej.
W tej kategorii przedstawiam debiuty szachowe nie omawiane w części szkoleniowej.

Treść zajęć dla zawodników wyczynowych - grających regularnie w turniejach. Podzielona na tematy. Wraz z materiałami dydaktycznymi.

Tematy pogłębiające zagadnienia.