Temat S 04. Teoria Przepiórki - cz. 3/3, pola kluczowe, strefa walki

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

Kiedy gramy w końcówce: król z pionkiem przeciwko samotnemu królowi, jako strona przeważająca, możemy szybko ocenić, czy zdołamy wygrać partię. Pomocna w tym będzie identyfikacja i zajęcie pól kluczowych.
Król, który znajdzie się na jednym z pól kluczowych, zawsze zdoła uzyskać opozycję, co jest równoznaczne z przesuwaniem się króla do przodu i utorowaniem drogi dla piona do pola przemiany.

Kolumna po której porusza się wolny pionek, oraz kolumny sąsiednie do niej, nazywane są strefą walki. Zapamiętaj! Pola kluczowe wyznaczamy zawsze w strefie walki.

Identyfikacja pól kluczowych zależy od początkowego umiejscowienia pionka. Mamy trzy charakterystyczne przypadki wyznaczania pól kluczowych.
Przypadek 1. Spójrz na diagram obok.
Aby białe mogły doprowadzić swego niebandowego pionka do pola przemiany, który stoi na drugiej, trzeciej lub czwartej linii (czyli jest "na własnej połowie") ich król musi zająć jedno z trzech pól w strefie walki znajdujących się o dwie linie przed pionkiem.
Te trzy pola (jedno na kolumnie, po której porusza się pionek, dwa na kolumnach sąsiednich) nazywane są polami kluczowymi (krytycznymi).
Na diagramie oznaczono krzyżykami pola, na których powinien stanąć król, by doprowadzić pionka z d3 do pola d8.
Przypadek 2. Spójrz na diagram obok.
Kiedy niebandowy pionek przekroczył połowę szachownicy pola kluczowe znajdują się w strefie walki, ale tylko o jedną linię przed pionkiem.

Na diagramie oznaczono krzyżykami pola, na których powinien stanąć król, by doprowadzić pionka z d5 do pola d8.
Przypadek 3. Spójrz na diagram obok.
Kiedy mamy pionka na bandzie (bandowego) pola kluczowe znajdują się zawsze w stałym miejscu: są to dwa ostatnie pola na sąsiedniej kolumnie do tej, po której porusza się pionek.
Pola kluczowe pionka bandowego są stałe (nieprzesuwne), bo w miarę przesuwania się piona, nie zmieniają one swojego położenia.

Na diagramie oznaczono krzyżykami pola, na których powinien stanąć król, by doprowadzić pionka z a4 do pola a8.
Zajęcie przez króla pól kluczowych, oznacza możliwość zapewnienia pionowi wolnej drogi do pola przemiany. Dzieje się tak, gdyż zdoła uzyskać opozycję i król będzie przesuwać się do przodu, dzięki czemu utoruje drogę dla pionka do pola przemiany.

Jeżeli król strony słabszej nie wpuści króla przeciwnika na pola kluczowe, strona silniejsza nie zdoła doprowadzić pionka do linii przewagi.

Zapamiętaj!
Pola kluczowe to pola, po wejściu na które król silniejszej strony będzie mógł pomóc swojemu pionkowi w awansie na hetmana (lub inną figurę), niezależnie od tego, na kogo przypadać będzie posunięcie.

Zadania do domu

Wskaż najlepsze posunięcie.

 
Zadanie 1
 
Zadanie 2
 
Zadanie 3
 
Zadanie 4
 
Zadanie 5 ♔ ;
 
Zadanie 6