Temat S 05. Para pionkowa, wzajemny zugzwang. Plan główny wszystkich końcówek

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

Para pionkowa to taki układ pionków, w którym pionki wzajemnie się zablokowały.

Popatrz na diagram obok. Pionki na polach c5 i c6 są parą pionkową, podobnie pionki na polach f3 i f4.
Pionki na polach h2 i h6 nie są parą pionkową, ponieważ się nie blokują.Kiedy biały król znajdzie się po jednej stronie pary pionkowej, to zdobędzie pionka przeciwnika pod warunkiem stanięcia na jednym z pól krytycznych pary pionkowej.

Ogólnie rzecz biorąc pola krytyczne są polami, po opanowaniu których król będzie mógł przełamać linię obrony przeciwnika, niezależnie od tego, na którą ze stron przypadać będzie ruch, co pozwoli mu zdobyć materiał.

W pozycji na diagramie obok, kiedy biały król stanie na polach b6, c6, d6, e6 czyli polach krytycznych pary pionkowej (lub znajdzie się jeszcze dalej – na 7 lub 8 rzędzie na kolumnach b, c lub d), to wtedy zdobędzie czarnego pionka.

 

Spójrz na diagram obok.
W jaki sposób białe wygrają partię?
Zdobywając piona poprzez pola zajęcie pól krytycznych, a następnie pól kluczowych.


Pozycja wzajemnego zugzwangu
Spójrz na diagram obok. Króle stoją po dwóch stronach pary pionkowej. To pozycja wzajemnego zugzwangu: przegrywa ten, kto jest na posunięciu, bo musi odejść od swojego pionka!

 

Spójrz na diagram obok. Białe na posunięciu. Jak wykorzystać pozycję wzajemnego zugzwangu, aby wygrać?

Plan główny wszystkich końcówek
W większości wypadków strategia gry końcowej polega na utworzeniu wolnego pionka i doprowadzenia go do pola przemiany i wypromowania go na hetmana.
Kiedy już masz hetmana, zamatowanie przeciwnika powinno być łatwe. Jeśli chcesz wygrywać, powinieneś tak postępować. Jeśli chcesz remisować, musisz się wystrzegać dania takich możliwości przeciwnikowi!
Zadania do domu


We wszystkich zadaniach na posunięciu są białe. Wykonaj posunięcie zdobywające pionka.

Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6

Zadania - odpowiedzi: