Temat P 21. Sposoby obrony zaatakowanej bierki

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

Jest pięć sposobów odparcia ataku na naszą bierkę:
1. Zbicie bierki atakującej,
2. Zablokowanie atak (zasłona zagrożonej bierki)
3. Odejście (ucieczka) zaatakowanej bierki.
4. Obrona zaatakowanej bierki.
5. Atak na inną bierkę przeciwnika.

Obrona przed utratą zaatakowanej bierki: zbicie bierki atakującej
To pierwsza sposób obrony przed atakiem, którą powinniśmy rozpatrzeć.
Spójrz na diagram. Biały goniec zaatakował czarnego hetmana. Jak obronić się przed tym atakiem? Rozważmy możliwość zbicia atakującej nas bierki.
Zanim zbijesz:
1. Policz wartości bierek.
Przypomnij sobie wartość bierek z lekcji P 09.
Zsumuj wartości bierek dla obu stron. Są one równe.
Na pewno nie wolno bić gońca hetmanem, gdyż goniec jest jest nieco ponad 3 pkt., a po biciu hetmanem zostanie on zbity którymś z broniących gońca pionów. Czarne stracą więcej, bo aż 9 pkt! Czym jeszcze możemy zbić agresora?
2. Oceń położenie bierek.
W pozbyciu się napastnika może pomóc nam skoczek, wart 3 pkt. On również atakuje gońca. Wartość skoczka i gońca jest mniej więcej taka sama. Ale zauważ, że skoczek czarnych stoi na bandzie, czyli nie uczestniczy w walce o centrum szachownicy. Jego położenie jest gorsze od położenia gońca. Możesz zatem zbić lepiej położoną figurę figurą stojącą gorzej!

Więcej reguł, którymi powinniśmy się kierować przy biciu bierek poznasz podczas lekcji S 27


Obrona przed utratą zaatakowanej bierki: zasłona zagrożonej bierki
To drugi w kolejności sposób obrony przed atakiem, który należny rozpatrzeć.
Spójrz na diagram. Biały goniec atakuje czarną wieżę. Jak obronić się przed tym atakiem?
Ponownie zacznij od policzenia wartości bierek.
Przypomnij sobie wartość bierek z lekcji P 09.
Zsumuj wartości bierek dla obu stron. Uwaga! Tym razem białe mają większą wartość grających bierek. W przypadku kiedy czarny skoczek zbije gońca, biały pion odbije. Po tej wymianie wciąż białe będą miały przewagę materialną. Co więcej będzie ona proporcjonalnie większa! Uwaga! Zapamiętaj! Nie należy wymieniać, kiedy mamy straty materialne!

Więcej reguł, którymi powinniśmy się kierować przy biciu bierek i wymianach poznasz podczas lekcji S 27

Dlatego w przypadku jak na diagramie obok należy przejść do drugiego sposobu obrony przed atakiem - zasłony.

Zapamiętaj! Bierka, która ma zasłonić przed atakiem, musi być chroniona przez inną i mieć nie większą wartość niż atakująca.
Kiedy spróbujesz przesłonić atak gońca pionkiem 1. ... e5 to nie nie powinien być zbity, gdyż jest broniony pionem na f6.

Zauważ, że jest bierka, przed atakiem której nie będziesz mógł się zasłonić. To skoczek.


Obrona przed utratą zaatakowanej bierki: ucieczka zaatakowanej bierki.
Spójrz na diagram obok. Biały goniec atakuje czarnego hetmana. Jak obronić się przed tym atakiem?
Czy możesz zbić atakującą bierkę? Tak, hetmanem, ale po zbiciu gońca, broniący go pionek zbije hetmana. Oczywiście nie jest to najlepsza obrona.

Czy zatem możesz obronić się zasłaniając atak? Tak , skoczkiem. Skoczek będzie broniony przez hetmana. Ale czy będzie to dobra obrona? Nie, gdyż goniec zbije skoczka i wciąż atakować będzie hetmana. Hetman znów nie będzie mógł zbić gońca, gdyż ten jest broniony przez białego hetmana.

Jak zatem obronić się przed tym atakiem? Jedynym opłacalnym sposobem obrony jest odejście (ucieczka) np. na pole c7.


Obrona przed utratą zaatakowanej bierki: obrona inną bierką
Ten sposób obrony jest opłacalny wówczas, kiedy zaatakowana bierka ma mniejszą wartość niż bierka atakująca. W innych przypadkach należy rozważyć inne sposoby obrony.

Spójrz na diagram obok. Czarny hetman zaatakował białą niebronioną wieżę. Żadna biała bierka nie może zbić czarnego hetmana, żadna też nie może przesłonić ataku. Jakie mamy możliwości obrony? Czy ucieczka wieżą jest jedyną i najlepszą metodą obrony? Wieża stoi niemal w centrum szachownicy i kontroluje na niej bardzo wiele pól. Odejście (wieżą) pozbawiłoby białe tej przewagi. Dlatego najlepszym sposobem jest obrona wież pionkiem na b4. Zapamiętaj, tak się bronimy, kiedy zaatakowana bierka ma mniejszą wartość od bierki atakującej.


Obrona przed utratą zaatakowanej bierki: atak na inną bierkę przeciwnika
Spójrz na diagram obok. Czarna wieża zaatakowała białego niebronionego skoczka. Białe wybrały inny sposób obrony tego skoczka: same zaatakowały inną figurę i to cenniejszą! Zagrały gońcem 1. G d6 i zaatakowały hetmana czarnych.
Zobacz, jak może potoczyć się walka: 1. ... W:c3, 2. G:f8 K:f8
Policz. Czarne straciły hetmana wartego 9 pkt., białe dwie figury warte w sumie 6 pkt.

Zapamiętaj! Na atak - kontratak!

Zadania do domu
Ustaw pozycję, jak na poniższych diagramach. Sprawdź kto jest na posunięciu. Wskaż najsilniejsze posunięcie.
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6

Zadania - odpowiedzi: 1. H:b6 2. e3 3. H a3 4. G f6 5. H c1+ 6. K g3


Ustaw pozycję, jak na poniższych diagramach. Sprawdź kto jest na posunięciu. Wskaż najsilniejsze posunięcie.
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6