Temat P 06. Matowanie cz. 2/2. Lekkie figury i pionki

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

W szachach nie wygra ten, komu się uda zbić więcej bierek przeciwnika, ale ten, komu się uda pojmać – zamatować – króla przeciwnika.

Pamiętaj ! Mat kończy partię, nawet jeśli zostały inne bierki.

Na rysunku obok dwa gońce matują króla przeciwnika.


 


ZADANIA na lekcji
Zadanie 3:
Ustaw bierki, jak na diagramie obok. Kiedy ruszają białe - mat w jednym ruchu: S c7 X. Kiedy ruszają czarne – mat w jednym ruchu: S g3 X.
Zadanie 4:
Ustaw bierki, jak na diagramie obok. Kiedy ruszają białe - mat w jednym ruchu: G f4 X. Kiedy ruszają czarne – mat w jednym ruchu: G h3 X.ZADANIA do domu

We wszystkich zadaniach na posunięciu są białe. Daj mata w 1 posunięciu.

Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6

Zadania - odpowiedzi: 1. W h4-h8 X 2. W g1-g6 X 3. W b1-b8 X 4. W a6-h6 X 5. S e3-c2 X 6. S a6-c7 X