Temat P 05. Matowanie - cz. 1/2. Ciężkie figury

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

Mat, to taki szach, przed którym nie ma obrony.

Celem rozgrywania partii szachowej jest pojmanie, złapanie króla przeciwnika. Takie złapanie w języku "szachowym" nazywa się matem. Ten z przeciwników, który pierwszy pojmie króla przeciwnika - wygrywa partię, odniesie zwycięstwo. Ze względu na tę ważną rolę, która spełnia król w grze, należy własnego króla bronić, chronić i zabezpieczać przed atakiem.

Uwaga! Pojmanie (zamatowanie) króla przeciwnika, jest ostatecznym celem gry w szachy, ale nie oznacza to, że musimy i możemy zrobić to natychmiast!

Poniżej na diagramach pokazano kilka przykładowych matów.
Na rysunku obok wieża atakuje - szachuje - króla przeciwnika. Król nie może zasłonić się żadną bierką, ani nie moze uciec na sąsiednią linię, bo linią tą atakuje druga wieża. To jest mat!
Na rysunku obok hetman atakuje - szachuje - króla przeciwnika. Król nie może zasłonić się żadną bierką, ani nie może uciec.To jest mat!
Ważne!
Mat - pojmanie króla - natychmiast kończy grę!
Obronę przed matem również sprawdzamy w kolejności:
1. Najpierw sprawdzamy bicie bierki atakującej.
2. Potem sprawdzamy zasłonę przed szachem.
3. Na końcu uciekamy królem.
Zasada: Bicie - zasłona - ucieczka.

Ogólne zasady poruszania się bierek cz. 5:
- król musi być chroniony przed szachem,
- jeżeli nie da się króla ochronić przed szachem, to jest mat, co natychmiast kończy grę, bez konieczności zbijania króla!


ZADANIA na lekcji


Zadanie 1:
Ustaw bierki, jak na diagramie obok. Kiedy ruszają białe - mat w jednym ruchu: W h8 X Kiedy ruszają czarne – mat w jednym ruchu: H e1 X
Zadanie 2:
Ustaw bierki, jak na diagramie obok. Kiedy ruszają białe - mat w jednym ruchu: H b7 X. Kiedy ruszają czarne – mat w jednym ruchu: H d1 X.

Zadanie 3:
Na diagramie obok na posunięciu są białe. Odpowiedz na pytania.

Jak dadzą mata w jednym posunięciu?

A gdyby na posunięciu były czarne? Jak dadzą mata w jednym posunięciu?


Zadanie 4:
Ustaw bierki, jak na diagramie obok. Zaczynają białe. Dają mata w jednym posunięciu. A kto wygra, kiedy na posunięciu będą czarne?


 


ZADANIA do domu

Ustaw bierki, jak na diagramach poniżej. We wszystkich zadaniach na posunięciu są białe. Dają mata w 1 posunięciu.

Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6

Zadania - odpowiedzi: 1. W h1-h8 mat. 2. H h7-b7 mat. 3. W a1-a8 mat. 4. W f1-f8 mat. 5. W a1-a8 mat. 6. W a1-a8 mat.