Temat S 13. Taktyka: atak po otwartych liniach, otwarcie linii w celu ataku

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

Otwarta linia to taka, na której nie ma pionków przeciwnika jak i własnych. Oznacza to, że nie ma trwałych obiektów, które blokowały by poruszanie się figur, które poruszają się własnie po liniach.
Otwarte linie mogą być:
- pionowe,
- poziome,
- skośne (przekątne, diagonale).

Otwarte linie to najlepsza droga do wdarcia się do obozu przeciwnika, a nawet bezpośredniego ataku. Dlatego na otwartych liniach pionowych lub poziomych stawiaj ciężkie figury. Na otwartych liniach skośnych stawiaj gońce.

Spójrz na diagram obok.
To pozycja, która powstała po błędnie rozegranej przez czarne partii zwanej obroną rosyjską. Zauważ, że na kolumnie "e" nie ma pionków - zarówno białych, jak i czarnych. To jest właśnie otwarta linia.

Biały bardzo sprytnie ustawiły na tej linii figurę, która atakuje po prostych. Na końcu tej linii stoi czarny król, a przed szachem chroni go ... skoczek przeciwnika.
Białe są na posunięciu. Wystarczy odejść skoczkiem i po otwartej linii odsłonić atak hetmana na czarnego króla!

1. Sc6+ ! - białe dały szacha (z odsłony), a jednocześnie ich skoczek zaatakował czarnego hetmana! Tak silny może być atak po otwartej linii.
1. .. He7 2. S:e7 lub 1. .. Ge7 2. S:d8

Spójrz na diagram obok.
Kolumna "e" jest otwartą linią. Białe już postawiły na niej swoją wieżę. Na końcu tej linii stoi obiekt ataku - czarny król.

Białe rozpoczynają atak:
1. W:e5+! - teraz białe mają możliwość obrony: ucieczka królem, albo zbicie wieży gońcem.
Ponieważ czarne straciły już skoczka, starają się odzyskać straty materialne dlatego odbijają gońcem: 1. .. G:e5
Jednak znów białe mogą atakować pozycję króla po otwartej linii:
2. We1 - wieża atakuje gońca, za którym stoi król. Goniec jest związany i niebroniony. Czarne próbują bronić gońca:
2. .. Hd6, ale białe napadają na związanego skoczka grając 3. Hf5!
Goniec zostanie zdobyty.
W tym przykładzie - dzięki atakowi po otwartej linii - białe uzyskały przewagę wymieniając dwie lekkie figury za wieżę.

...

 
Zajęcie wieżą otwartej linii jest możliwe nie tylko przez przemieszczenie wieży na taką linię, ale i przez przesunięcie stojącego przed nią piona na inną kolumnę (czyli przez bicie tym pionem innej bierki).

Otwarcie linii w celu ataku na pozycję króla.
W tym przypadku nie ma jeszcze otwartej linii, ale białe ustawiły już wieżę na kolumnie "e", na której stoi też król czarnych.
Białe dostrzegły możliwość otwarcia tej linii dokonując kilku efektywnych poświęceń.
 
Otwarcie przekątnej (diagonali) w celu ataku na króla.
Podobną ideę do otwartej linii można realizować poprzez otwarcie przekątnej (diagonali) do ataku .
 
Otwarcie linii w celu ataku na osłabioną bierkę.
Na sąsiednim diagramie zobaczysz, jak otwiera się atak na osłabioną bierkę. W tym przypadku jest to wieża na c8, którą broni tylko jedna bierka czarnych .
 
Otwarcie linii na motyw taktyczny
Na sąsiednim diagramie zobaczysz, jak otwiera się atak na podwójne uderzenie.

Zadania do domu


We wszystkich zadaniach na posunięciu są białe i wykorzystują motyw otwarcia linii lub przekątnej do ataku

 
Zadanie 1
 
Zadanie 2
 
Zadanie 3
 
Zadanie 4
 
Zadanie 5
 
Zadanie 6