Temat S 23. Atak przy otwartym centrum

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

Atak w szachach to pomysł na posunięcia, które mają na celu osiągnięcie przewagi wystarczającej do zwycięstwa.

W OPRACOWANIU...

Pojęcie centrum zostało wyjaśnione w temacie P 08, a pojęcie ataku zostało wyjaśnione w temacie S 01

Pamiętaj, że jest kilka wytycznych, które pomagają decydować, kiedy można rozpocząć atak:
- masz lepszy rozwój figur;
- masz więcej możliwości manewru;
- król przeciwnika jest źle chroniony lub zajmuje zła pozycję;
- przeciwnik nie dokonał rozwoju figur,
- przeciwnik ma słabości.

Istnieją różne rodzaje centrum, które definiuje się na podstawie usytuowanie pionków.
Jest centrum:
otwarte (odkryte),
- zamknięte,
- stałe,
- ruchome.

Uwaga! Rodzaj centrum określa nam kierunki i sposoby dalszej walki.

Otwarte (odkryte) centrum

to takie, gdzie na centralnych kolumnach e i d nie ma pionków.
W tej sytuacji głównym czynnikiem w ataku nie są pionki, a siła rażenia figur, w szczególności tych, które mogą te otwarte kolumny kontrolować.

Strona atakująca powinna otwarte centrum wykorzystać do przerzucania swoich figur bądź do obozu przeciwnika, bądź na słabości, bądź bezpośrednio na pozycję króla przeciwnika

Uwaga! Kiedy centrum już jest otwarte, to marsze pionków poza centrum raczej nie są wskazane, ponieważ:
- tracimy czas poprzez zaniechanie ataku w otwartym centrum,
- ryzykujemy osłabieniem pozycji poza centrum, którą tworzą właśnie pionki.
 
Przykład ataku przy otwartym centrum to partia Alexander Alekhine - Emanuel Lasker (Zurych, 1934r.)
 
Inny przykład ataku przy otwartym centrum - partia Leonid Stein - Juri Sakharov (Kijów, 1960r.)


Źródła:
- Chabiniec Ivan, Trzecia kategoria za 100 dni, Przewodnik metodyczny początkującego szachisty. Tarnopol, 2019
- Kiewro Tomasz, Szachowa edukacja, Orneta, 2015
- Kotow Aleksander, Myśl jak arcymistrz, Wydawnictwo RM, 2002