Temat P 09. ✪ Gramy pierwszą partię cz. 3/3. Wartość bierek. Przedwczesne wyjście hetmanem. Tempo

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

Podczas gry należy dążyć do zamatowania króla przeciwnika. Mat jednak nie jest możliwy natychmiast. Jedną z podstawowych dróg do mata, jest zdobycie przewagi materialnej.
Co to oznacza? Jak to ocenić?

Bezwzględna wartość bierek
"Materiał" to ogólne określenie liczby i siły (wartości) bierek.
Oceniając siłę i sprawność gry poszczególnych bierek przyjmuje się następującą bezwzględną (obiektywną, absolutną) ich wartość:
- pionek - 1 ,
- Skoczek - S - 3,
- Goniec - G - 3,
- Wieża - W - 5,
- Hetman - H - 9 ,
- Król - K - nieskończoność.

Oznacza to, że np. para skoczków i goniec (3 pkt. + 3 pkt. + 3 pkt.) na równi walczy z hetmanem (9 pkt.)

Jak widać najsilniejszą figurą jest hetman, dlatego trzeba grać nim ostrożnie. Dlatego w początkowej fazie gry nie należy grać hetmanem. Najlepiej wyprowadzać pionki i lekkie figury!
Kiedy hetman zostanie przedwcześnie wyprowadzony, a przeciwnik ma dużo figur, wówczas hetman łatwo dostanie się pod ich atak. Wówczas najczęściej musi się wycofać. Taki atak na hetmana wiąże się z rozwojem figury - przeciwnik poprawi pozycje swoich figur, a czas na wycofanie hetmana będzie stracony. Mówi się, że przeciwnik atakujący hetmana zyskał tempo.

To ważne!
W początkowej fazie gry nie należy grać hetmanem. Najlepiej wyprowadzać lekkie figury!

Przykładowa partia
Zobacz poniższą partię, która pokazuje, czym się może zakończyć przedwczesna gra hetmanem.

Partia włoska [C20] - zapis uproszczony. Przedwczesne wyjście hetmanem.
Klikaj poniżej na poszczególne ruchy, a zobaczysz je na diagramie obok!
 
Zwróć uwagę na notację szachową:

+ - szach
++ - podwójny szach
X - mat
# - mat
! - dobry ruch
!! - bardzo dobry ruch
? - slaby ruch
?? - bardzo slaby (przegrywający) ruch
!? - 'ciekawy' ruch
?! - wątpliwy ruch
+- - decydująca przewaga białych
-+ - decydująca przewaga czarnych
+/= - mała przewaga białych
=/+ - mała przewaga czarnych
+/- - duża przewaga białych
-/+ - duża przewaga czarnych

Uwaga! Kiedy kończymy partię, również podajemy rękę naszemu przeciwnikowi!

Czarne w powyższej partii zagrały kilka manewrów taktycznych, które miały na celu uzyskanie przewagi materialnej. Białe musiały się desperacko bronić i nie miału czasu na wprowadzanie swoich figur do gry. W efekcie białe przegrały.

Przewaga materialna – to przewaga polegająca na posiadaniu silniejszych bierek lub większej ich liczby. Osiągnięcie przewagi materialnej ułatwia najczęściej realizację głównego celu gry w szachy - matowania króla przeciwnika.

Uwaga!
Grając w szachy należy patrzeć na zamiary i ataki przeciwnika, abyś nie stracił swoich bierek i przeciwnik nie zyskał przewagi materialnej!
Zadania do domu

We wszystkich zadaniach na posunięciu są białe. Daj mata w 1 posunięciu.Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6

Zadania - odpowiedzi: 1. G b2:f6 X 2. W d1-d8 X 3. S f4:g6 X 4. S d5-f6 X 5. G c1-g5 X 6. S c3-b5 X