Temat P 12. Matowanie dwiema ciężkimi figurami (K+H+W - K lub K+2W - K). Maty w 2 posunięciach cz. 1/2

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

Dwie wieże (lub wieża i hetman) mogą samodzielnie (bez pomocy króla) dać mata!
W tym przypadku wykorzystujemy metodę przekładki.

Dwie ciężkie figury (dwie wieże lub wieża i hetman) stosują zasadę ograniczania przestrzeni atakowanemu królowi, czyli zmniejszają - ograniczają - zbiór pól, w którym ten może się porusza.
W praktyce wygląda to tak, że dwie ciężkie figury atakują (odcinają) na przemian całe linie (kolumny), uniemożliwiając ucieczkę królowi. Wynikiem jest mat, zwany liniowym, „przekładańcem”, matem kroczącym lub matem schodkowym.
Zadania na lekcji

Zadanie 1: Matowanie dwiema ciężkimi figurami.
1. Ustaw pozycję: białe: Kc3, Wf2, Wg1, czarne: Kc7. Na posunięciu są białe.
2. Musimy ograniczyć możliwości ruchu, dlatego najlepszym ruchem białych będzie:

1. Wg6 - wieża zaatakowała całą linię 6, na którą czarny król nie może wejść, zauważ jak jego przestrzeń gry została mocno ograniczona.
Kd7

2. Wf7+ – druga wieża zaatakowała linię, na której znalazł się król. Czarny król nie może wejśc na linię 6, bo wcześniej pierwsza wieża odcięła tę linię (ograniczyła ruchy czarnego króla). Czarny król musi zejść na boczną linię szachownicy. Zauważ, że biały król nie bierze udziału w matowaniu.
Ke8 - Uwaga! Czarny król zaatakował białą wieżę. W takim przypadku najlepiej wykorzystać dalekosiężność wieży i przerzucić ją - po linii 7 - na drugie skrzydło, poza zasięg czarnego króla. Teraz wystaczy drugą wieżą zaatakować linię 8 i będzie mat.

3. Wa7 Kf8 – zauważ, że czarny król zagrał bardzo sprytnie. Jeżeli zagramy 4. Wg8 to nasza wieża znajdzie się o jedno pole obok czarnego króla. Czarny król broniąc się przed matem, będzie mógł zbić białą wieżę.

Biała wieża, która stoi teraz na g6, aby dać mata musi wejść na 8 linię. Jak widać nie może zrobić tego w jednym posunięciu, ponieważ musi odejść od króla. Dlatego białe - od tej pozycji - dają mata w dwóch posunięciach i nie robią tego forsownie.

4. Wb6 ... – wieża znów wykorzystał swoją dalekosiężność - to pierwsze posunięcie. Czarny król jest uwięziony na linii 8 i już nie ma znaczenia, na które pole na tej linii pójdzie, bo i tak nie dosięgnie wieży. Zauważ też, ze wieża stanęła na kolumnie b, tak by druga wieża nie przeszkadzała jej w marszu na linię 8.
... Ke8
5. Wb8X - i w drugim posunięciu jest mat

Mat w dwóch posunięciach
Już wiesz, że aby dać mata i wygrać partię będziesz musiał przygotować swoje bierki do ataku na króla.
Najprostszym ćwiczeniem takiego przygotowania są zadania typu maty w dwóch posunięciach. Polegają one na znalezieniu takiego posunięcia, aby – niezależnie od odpowiedzi przeciwnika – drugie posunięcie było już matujące.

Ograniczanie - blokowanie ucieczki króla
 
Powyżej nauczyłeś się już matować dwoma ciężkimi figurami. Zauważ, że stosowałeś metodę ograniczania i spychania króla przeciwnika. Ten sposób blokowania drogi ucieczki króla jest jedną z metod na danie mata.
Spójrz na diagramy poniżej. Na posunięciu są białe, które w pierwszym ruchu ograniczają (blokują) poruszanie czarnego króla, a w drugim dają mata.
 
Takie ograniczanie blokowanie nazywa się siatką matową. Więcej o jej budowaniu dowiesz się w kolejnych lekcjach,
Zadania do domu
Ustaw pozycję jak na poniższych diagramach i doprowadź do mata przekładańca w drugim posunięciu.
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6

Zadania - odpowiedzi: 1) 1. Wb8 Ka5 2. Ha7#, 2) 1. Wb7 Kd8 2. Wh8#, 3) 1.H:g7+ Kh5 (1. .. Kh4) 2. Wh1#,
4) 1. .. Wa2 2. Kd1 Hb1# (Hf1#), 5) 1. .. Wg8+ 2. Kh1 (2. Kh2 lub Kh3) W:h6#, 6) 1. .. W:c2 Ke1, 2. Wg1#

Zadania do domu


We wszystkich zadaniach białe dają mata w drugim posunięciu.

 
Zadanie 1
 
Zadanie 2
 
Zadanie 3
 
Zadanie 4
 
Zadanie 5
 
Zadanie 6