Temat P 14. Partia włoska 2/4. Gra z zapisem - ćwiczenia.

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

Notacja szachowa (zapis szachowy) jest sposobem zapisu wykonywanych posunięć. Pozwala on na łatwe i szybkie odczytywanie zapisanych partii.

Zapis szachowy możemy stosować na zwykłej kartce, ale w praktyce stosuje się specjalne blankiety. [POBIERZ BLANKIET].

Zapis partii jest obowiązkowy dla szachów granych tempem klasycznym. Zanotowane posunięcia są podstawą do rozstrzygania ewentualnych rozbieżności co do wyniku partii, nieprawidłowych posunięć lub przekroczenia czasu.

Formularz do zapisu partii powinien służyć wyłącznie do zapisywania danych turnieju, danych zawodników, a przede wszystkim do zapisu posunięć, czasu na zegarze, ofert remisowych oraz kwestii dotyczących reklamacji.

Szachista musi zapisać swoje poprzednie posunięcie przed wykonaniem następnego posunięcia.

Zabrania się zapisywania posunięciem przed jego wykonaniem, za wyjątkiem sytuacji, gdy zawodnik reklamuje remis.

Dla ułatwienia najprościej na blankiecie stosować notację uproszczoną. Dla przypomnienia: różni się od pełnej tym, że nie podaje się w niej pola początkowego, które zajmowała figura, a jedynie jej symbol (pomijany dla pionków) i pole docelowe.
W przypadku bicia zapisujemy dużą literę figury (lub linii, z której zaczynał bicie pionek), dwukropek i pole docelowe zajmowane wcześniej przez bierkę przeciwnika (np. S:e5 lub a:b5).
Jeśli na jedno pole mogą stanąć np. dwa białe skoczki dodajemy dodatkowo literę (lub gdy jest identyczna cyfrę) oznaczającą linię, z której poruszyła się figura.
Przykładowy blankiet zapisu szachowego.

Zadanie 1: Zapoznaj się z poniższą partią, a następnie graj z przeciwnikiem prowadząc zapis.

Partia włoska [C50] - wariant ( 8. .. G:c3) - zapis uproszczony

1. e4 e5 - podane są tylko numery pól docelowych, zatem na pole e4 - pierwszy zapis w pierwszym ruchu - idzie biały pionek, a na pole e5 - drugi zapis w pierwszym ruchu - idzie czarny pionek,

2. Sf3 Sc6 - w drugim ruchu skoczek (S) białych - pierwszy zapis - idzie na pole f3, a skoczek czarnych (S) - drugi zapis - idzie na pole c6,

3. Gc4 Gc5 - w trzecim ruchu dla białych nie ma oznaczenia dużą literą figury, zatem na pole c3 idzie biały pionek, a u czarnych jest oznaczenie figury S, zatem czarny skoczek idzie na pole f6,

4. c3 Sf6
5. d4 e:d4
6. c:d4 Gb4+ - w szóstym ruchu pionek z kolumny c dokonuje bicia - : (dwukropek) - i staje na polu d4, goniec czarnych (G) staje na polu b4 i daje szacha - oznaczenie (+),
7. Sc3 S:e4

8. O-O G:c3 - w ósmym ruchu białe wykonały krótką roszadę, a czarny goniec (G) zbił bierkę na polu c3. Uwaga! W systemach komputerowych lub notacjach "zachodnich" bicia oznaczane są " x " zamiast " : " dwukropka; w polskim systemie zapisujemy wyłącznie dwukropek,
9. d5 Gf6 ( 9. .. Se5!? 10. b:c3 Sc4 11. Hd4 O-O) - zapis w nawiasie dla danego ruchu oznacza możliwy wariant, które mogą zagrać białe,

10. We1 Se7
11. We4 d6
12. g4 ( 12. Gg5 )

12. .. O-O - trzykropek oznacza, że w dziesiątym ruchu zapis białych był już zaprezentowany wcześniej, po trzykropku oznaczany jest ruch czarnych,
13. g5 Ge5
14. Se5 de5
15. We5 Sg6
16. We1 Hd7
17. a4! +/=


Zadania do domu
Mat w pięciu posunięciach.
 
Odtwórz poniższy manewr.

Zapisz na blankiecie wszystkie posunięcia bierek, które zostaną wyświetlone, zachowując kolejność oraz symbole bić, szachów i mata. Zacznij od posunięcia 1. ..

Każde posunięcie wykonywane jest na diagramie w odstępach 5 sekundowych.
Pamiętaj! W prawdziwej partii czas twojego posunięcia zależy od Ciebie!