Temat S 14. Strategia: otwarte linie w partiach Alechin - Yates i Bartel - Szabo

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

W swoich partiach zawsze staraj się zająć ciężkimi figurami otwarte linie lub półotwarte linie, które masz szansę otworzyć.
Gra po liniach pionowych umożliwi ci wtargnięcie do obozu przeciwnika, co może dać szansę gry wieżami po liniach poziomych i uzyskanie przewagi materialnej lub nawet zamatowanie.

Walka o otwarte linie ma charakter:
- strategiczny - może być przedmiotem dalekich planów,
- taktyczny - gdzie otwarte linie mogą służyć do bezpośredniego ataku,

W OPRACOWANIU...

Powyższe znaczenie otwartych linii widać w partiach:
- Aleksander Alechin - Fred Yates (1922),
- Mateusz Bartel - Gergley Szabo (2017).
 
I. Aleksander Alekhine - Fred Dewhirst Yates (Gambit hetmański, nieprzyjęty)
Przykład partii, w której zajmujemy otwartą linię po to, by wieżami przebić się do obozu przeciwnika.

 
II. Mateusz Bartel - Gergley Szabo (Obrona sycylijska, wariant Paulsena)
Przykład partii, w której otwieramy linię, aby atakować bezpośrednio pozycję króla.


Zadania do domu


We wszystkich zadaniach na posunięciu są białe. Znajdź najlepsze posunięcie związane z otwartą linią.

 
Zadanie 1
 
Zadanie 2
 
Zadanie 3
 
Zadanie 4
 
Zadanie 5
 
Zadanie 6