Temat P 03. Bicia. Doskonalenie zasad poruszania: pionki, cz. 3/4

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

Ćwiczenia poruszania bierkami i bicia.

Figury atakują te bierki, które znajdą się na ich drodze poruszania w pierwszym ruchu. Hetman atakuje po prostych i przekątnych, wieża atakuje tylko po prostych, goniec atakuje tylko po przekątnych. Skoczek atakuje tylko te pola, na które może wskoczyć. Pola, ponad którymi skoczek przeskakuje, nie są atakowane.

Uwaga! bierki atakują tylko bierki przeciwnego koloru!


Piony atakują w odmienny sposób od figur: nie atakują na drodze, po której się poruszają. Pionki atakują inne bierki "na ukos do przodu - lewo bądź prawo" i tylko o jedno pole.

Bierki mogą dokonać bicia bierki przeciwnego koloru. Bicie polega na postawieniu swojej bierki w miejscu bierki przeciwnika.

Kiedy zbijasz (bijesz) bierkę, to oznacza to, że stawiasz swoją bierkę na polu zajętym przez bierkę przeciwnika, aby usunąć ją z gry. Zbita bierka nie może już wrócić do gry. [Wolff, P. 2010]

Po co zbijamy? Bicie daje szansę uzyskania przewagi materialnej, co oznacza większe szanse w walce z przeciwnikiem.


Nie wolno bić króla przeciwnika!
Król nie może wejść na pola atakowane przez bierki przeciwnika - nie może wejść pod bicie!

Zwróć uwagę!
Zasady rządzące biciem:
- możemy zbić tylko bierkę przeciwnika - swojej bierki nie wolno zbić, ani zdjąć z szachownicy,
- możemy - ale nie musimy - zbić bierkę, którą atakujemy,
- w szachach nie ma obowiązku zbijania,
- kiedy zbijamy bierkę przeciwnika, nasza bierka staje na jej polu, nie możemy w tym samym ruchu pojechać dalej,
- tylko zbicie (bicie) ściąga bierkę z szachownicy,
- król jest jedyną bierką, której nie można zbić, można go jedynie atakować - szachować; król musi być chroniony przed szachem !


ZADANIA na lekcji


Zadanie 1:
Wskaż na rysunku obok które bierki atakuje: biały skoczek.
Wskaż na rysunku obok które bierki atakuje: biały goniec.
Wskaż na rysunku obok które bierki atakuje: biały hetman.

Wskaż na rysunku obok które bierki atakuje: czarny hetman.
Wskaż na rysunku obok które bierki atakuje: czarny goniec.

Zadanie 2:
Wskaż na rysunku obok, które pionki atakuje: biały goniec.
Wskaż na rysunku obok, które pionki atakuje: biały skoczek.
Wskaż na rysunku obok, które pionki atakuje: biały hetman.

Wskaż na rysunku obok, które pionki atakuje: czarny hetman.
Wskaż na rysunku obok, które pionki atakuje: czarny skoczek.
Wskaż na rysunku obok, które pionki atakuje: czarny goniec.

 

Zadanie 3: Gra w zbieranie grzybków.
Rozstaw po całej szachownicy 8 białych i 8 czarnych pionków, które są grzybkami oraz ustaw (również przypadkowo) dwie wieże- białą i czarną. Nie ustawiaj króla. Figury wzajemnie się nie biją. Nie ruszamy się pionkami-grzybkami.
Wykonujemy ruchy wieżami kolejno, na zmianę, raz białą, raz czarną.
Wygrywa ten, kto szybciej wyzbiera grzybki odmiennego koloru.

Zadanie 4: Gra w zbieranie grzybków.
Rozstaw po całej szachownicy 8 białych i 8 czarnych pionków, które są grzybkami oraz ustaw (również przypadkowo) dwa skoczki - biały i czarny. Nie ustawiaj króla. Figury wzajemnie się nie biją. Nie ruszamy się pionkami-grzybkami.
Wykonujemy ruchy skoczkiem kolejno, na zmianę, raz białym, raz czarnym.
Wygrywa ten, kto szybciej wyzbiera grzybki odmiennego koloru.

Zadanie 5: Gra w zbieranie grzybków.
Rozstaw po całej szachownicy 8 białych i 8 czarnych pionków, które są grzybkami oraz ustaw (również przypadkowo) dwa gońce - biały i czarny, na polach odmiennego koloru. Nie ustawiaj króla. Nie ruszamy się pionkami-grzybkami.
Wykonujemy ruchy gońcami kolejno, na zmianę, raz białą, raz czarną.
Wygrywa ten, kto szybciej wyzbiera grzybki. Uwaga! Przy grze gońcami pionki-grzybki muszą stać na kolorze, po którym biega goniec.


ZADANIA do domu


Zadanie 1:
Białe pionki ustaw na 2 rzędzie, a czarne na 7 rzędzie.
Gra samymi pionkami (bez figur): kto pierwszy dojdzie pionkiem do ostatniej linii, ten wygrał!

Zadanie 2:
Wskaż na diagramie obok które bierki atakuje: czarny król.
Wskaż na diagramie obok, które bierki atakuje: czarna wieża.
Wskaż na diagramie obok, które bierki atakuje: biały hetman.