Temat Z 13. Końcówki z ciężkimi figurami - cz. 3/5 (K+W+p - K+W)

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

W końcówce typu: K+W+p - K+W bardzo ważne jest wzajemne ustawienie bierek. Od tego zależny, czy partia zakończy się remisem, czy zwycięstwem strony posiadającej piona.
Poniżej zobaczysz kilka typowych pozycji i odpowiadające im wyniki

 
I. Król strony słabszej na kolumnie pionka stojącego daleko od linii przemiany - pozycja Philidora
Spójrz na diagram poniżej.
Król strony słabszej (czarne) kontroluje pole przemiany i stoi na kolumnie marszu piona.
Szansa na zwycięstwo białych to marsz króla białych w kierunku króla czarnych i budowanie siatki matowej.
Czarne, aby temu zapobiec, winny kontrolować drugą linię przed swoim królem (szósta linia), tj. nie wpuścić tam króla białych, a w przypadku kiedy zasłoni się swoim pionkiem, przejście do wiecznego szachowania.
 
 
 
II. Król strony słabszej na kolumnie pionka stojącego daleko od linii przemiany - metoda krótszej / dłuższej strony

Czasami nie jest możliwe ustawienie pozycji Philidora, ale jest możliwość uratowania remisu.
Spójrz na diagram poniżej. Na posunięciu są czarne.
Pion stoi na kolumnie "e". Do prawego boku ma cztery pola, a do lewego pięć pól. Lewa strona nazywana jest dłuższą stroną, a prawa krótszą.
Król strony słabszej (czarne) kontroluje pole przemiany i stoi na kolumnie marszu piona.
Ale tym razem czarne, bronią się inaczej. Czarna wieża idzie na pole b1 - staje po stronie dłuższej od kolumny piona. Co to znaczy?


Spójrz na diagram poniżej. Na posunięciu są czarne.
Król strony słabszej (czarne) kontroluje pole przemiany i stoi na kolumnie marszu piona.
Szansa na zwycięstwo białych to również marsz króla białych w kierunku króla czarnych i budowanie siatki matowej.
 
III. Manewr obejścia
Zobacz na diagram poniżej.
Biały pion i król zablokowały czarnego króla (zbudowały siatkę matową). Czarna wieża nie opuszcza ostatniej linii i w ten sposób broni się przed matem. Jak zatem białe mogą wygrać? Stosując manewr obejścia!
 
 
 
IV. Motyw patowania i wiecznego szachowania
W poniższym przykładzie strona słabsza broni się szukając pata lub szukając możliwości wiecznego szachowania.
 
V. Król strony słabszej nie kontroluje pola przemiany
W poniższym przykładach król strony słabszej i wieża, nie kontrolują jednocześnie pola przemiany i białym udaje się zrealizować przewagę.
W tym przykładzie czarna wieża kontroluje pole przemiany, a czarny król już nie.
 
VI. Walka o pola kluczowe, osłaniające znaczenie wieży
W tym przykładzie czarna wieża nie może wiecznie atakować białego króla, który zajmuje pola kluczowe, dlatego iż ochrania go własna wieża
 
W tym przykładzie czarna wieża odcina białego króla od możliwości zajęcia pól kluczowych, biała wieża nie ochrania swojego króla
 
VII. Pozycja Luceny, osłaniające znaczenie wieży
W tym przykładzie białe, aby wygrać, muszą przesunąć piona o jedno pole do linii przemiany. Król musi zejść z kolumny piona. Jak to zrobić?