Temat Z 28. Gra gońcami. Dobre i złe gońce

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

Goniec to figura:
- dalekosiężna - jest bierką szybką, śmigającą na skos przez całą szachownicę; goniec potrafi z daleka kontrolować i wpływać na sytuację w miejscu walki.
- nie może jednak przeskakiwać ponad bierkami i dlatego może zostać zablokowany.; w związku z tym najlepiej porusza się po diagonalach wolnych od bierek swoich lub przeciwnika.
- jest na zawsze przywiązany do jednego koloru pól; "widzi" tylko połowę szachownicy.

W OPRACOWANIU...

Zadania na lekcji
Ustawiaj bierki jak na diagramach poniżej.
Zadanie 1.
Na diagramie obok goniec białych, chociaż jest daleko od miejsca akcji (znajduje się na polu g2), jest wyjątkowo silną figurą, ponieważ kontroluje długą, pustą przekątną, wzdłuż której zagraża pionowi czarnych na c6. Goniec czarnych, z drugiej strony, jest bardziej pasywny niż goniec białych, ponieważ jest zmuszony do ochrony piona na c6. Każdy z gońców wykonał z pozycji wyjściowej tylko po jednym ruchu — i to o jedno pole — ale goniec białych jest rozwinięty i aktywny (po flanchetto) i ma znacznie silniejszą pozycję, ponieważ atakuje słabe miejsce w obronie czarnych. Goniec czarnych zaś jest zmuszony do obrony tego miejsca.
Zadanie 2.
Goniec może być „dobry” albo „zły”. Diagram obok pokazuje tę różnicę: goniec czarnych jest zablokowany przez własne piony i dlatego jest strasznie pasywny, Goniec białych jest bardzo aktywny i ma doskonałą, scentralizowaną pozycję, z której kontroluje wiele pól na obu skrzydłach: hetmańskim i królewskim. Uwaga! Nie ustawiaj wielu swoich pionów na pola, po których porusza się twój goniec, aby nie uczynić go złym.
Zadanie 3.
Popatrz na diagram obok i zwróć uwagę na ustawienie białopolowych gońców obu stron. Goniec białych stojący na d1 jest ograniczony przez swoje bierki. Tam gdzie ma swobodę gry nie ma żadnego zagrożenia i żadnych obiektów do ataku, dlatego praktycznie nie uczestniczy w walce. Goniec czarnych na c8, wzdłuż linii swoich pionów, uczestniczy bezpośrednio w ataku na króla białych, atakując słabego piona h3. Zobacz jak przy pomocy dobrego gońca czarne zorganizowały atak:
1...Gd7 2.Wh1 Hc8 3.Sg1 Sf4+ 4.Kf1 G:h3+ 5.S:h3 S:h3
i dwa czarne piony mają otwartą drogę do linii przemiany.
Zapamiętaj!
„Zły" goniec to taki, którego mobilność jest ograniczona przez jego własne piony, a „dobry” goniec to taki, którego mobilności nie ograniczają jego własne piony.
Zadanie 4.
Popatrz na diagram obok. Goniec czarnych jest aktywny, ale mimo wszystko jest gońcem złym, bo piony czarnych stoją na tym samym kolorze, po którym biega własny goniec.
Goniec białych jest gońcem dobrym, ponieważ pionki białych stoją na kolorze przeciwnym, po których biega ten goniec.
Warto podjąć próbę zamiany złego gońca za dobrego.
1... G:f5 2. G:f5 S:f5

Goniec jest mniej wartościowy w sytuacji, w której pionki są tylko na jednym skrzydle. Dlaczego? Ponieważ zasięg gońca traci na znaczeniu,
Zadania do domu
Ustaw pozycję, jak na poniższych diagramach. Sprawdź kto jest na posunięciu. Wskaż...