Temat Z 02. Silne pionki: połączone wolne pionki

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

O sile pionków decyduje ich położenie i groźby jakie mogą zrobić.
Połączone pionki to duża siła. Ich znaczenie i wykorzystanie jest różne, w zależności od etapu partii. Np. ich rangę w walce o centrum poznałeś już w debiucie - patrz partia włoska .

W OPRACOWANIU...Natomiast jeżeli są to połączone wolne pionki to ich siła polega na groźbie promocji.

I. Połączone wolne pionki w walce z królem.
Na diagramie obok widzisz na kolumnie "c" i "d" dwa białe połączone piony i jeden izolowany czarny pion. Białe są połączone, gdyż stoją na sąsiadujących ze sobą kolumnach.
Czarny pion jest izolowany (izolak), gdyż czarny nie posiada na sąsiadujących liniach pionów tego samego koloru, a więc nie może być broniony przez innego piona swojego koloru.

Białe piony na kolumnie "c" i "d" są wolnymi pionami, a więc takimi, na których drodze (kolumnie, na której się znajduje oraz obydwu sąsiednich kolumnach) nie stoją żadne inne pionki strony przeciwnej.
Czarny pion nie jest pionem wolnym, gdyż jego marsz ogranicza biały pionek na kolumnie "h".
Biały pionek nie jest pionem wolnym, gdyż jego marsz ogranicza czarny pionek na kolumnie "g".
Popatrz na diagram obok. Białe są na posunięciu. Ich król stoi przy czarnych pionach. Pionek na "b5" nie jest broniony. Czy biały król może zbić pionka na "b5"?

Nie! Gdyż po zbiciu pionek stojący na "c4" ucieknie do linii przemiany!

Okazuje się, że biały król nie może odejść od pionków, gdyż wtedy mogłyby same przesunąć się do przodu.!
Zobacz: 1. Kc3 Kf6, 2. Kd4 Kf5 3. Ke3 b4!4. Kd4 b3! - i czarny pionek jest bliżej linii przemiany.
Biały król znów nie może też zbić pionka na "c4".

Jak widzisz biały król nie może pomóc swojemu pionkowi. Czarny król może bezkarnie go zbić, a następnie pójść na pomoc swoim pionkom.
Na diagramie obok białe mają dwa połączone piony, z których jeden jest wolnym pionem. Czarne mają także 2 piony, ale odległe od siebie, wymagające obrony przez króla. gdyż w przeciwnym razie będą zbite przez białego króla.

Posunięcie mają czarne.

1...Kf6

Czarny król nie może wejść na pole "e4" i zagrozić zabiciem piona d4, gdyż pionek na kolumnie „c" „uciekłby" do linii przemiany. Czarny król musi zatem poruszać się tylko po tych polach, które są w kwadracie piona ,c”, aby nie dopuścić do przesunięcia się tego piona do przodu.

Białe mogą zbić wolnego piona czarnych i po tym mogą pomóc pionkowi z kolumny "c" na dojście do promocji.

2. Ke3 Kf5 3. Kf3 Kf6 4. Kf4 Ke6 5. Kg4 Kf6 6. Kh5 Kf5 7. K:h6 Kf6
 
Popatrz na diagram obok.
Jeżeli na posunięciu będą czarne, to król zbije pionka na f5 i nie wpusci białego króla na pola kluczowe.
Jeżeli na posunięciu będą białe, to nie mogą teraz ruszyć królem - on nie zdąży obronić pionka na f5 i czarney król znów zablokuje pola kluczowe pionka stojącego na g2...

 
Popatrz na diagram obok.
Tutaj trzeba uważać, by nie dać pata.


II. Zaawansowane połączone wolne pionki w walce z wieżą.
A teraz popatrz na końcówkę, kiedy z połączonymi wolnymi pionkami nie poradzi sobie wieża!
 
Jeżeli połączone wolne pionki są zaawansowane, to nie potrzebują pomocy swojego króla!


III. Połączone wolne pionki - jako falanga.
Przypominamy, że falanga pionków to grupa połączonych pionów, których zadaniem jest marsz do przodu i rozbijanie pozycji przeciwnika. Istotą falangi jest to, aby przynajmniej jeden z pionków był na otwartej linii, tak aby mógł również stwarzać groźby poprzez dotarcie do linii przemiany.
 
W tym przykładnie mamy połączone wolne pionki, na których drodze stoją wyłącznie figury przeciwnika. Nie ma co się zastanawiać, trzeba te figury przegonić!


ZADANIA do domu.

Sprawdź kto jest na posunięciu. Wskaż najlepszy ruch..
Zadanie 7
Zadanie 8
Zadanie 9
Zadanie 10
Zadanie 11
Zadanie 12

Zadania - odpowiedzi: 7. K:a2 8. Kf5 9. Ke4 10. Kc5 11. ... Wb8 12. ... d4+