Temat W 21: Izolowany pionek - gra z i przeciwko izolowanemu pionkowi

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

Pion izolowany to taki, który nie może zostać obroniony przez żadnego innego pionka. Musi liczyć na swoich wsparcie figur. Z tego powodu jest pionkiem słabym. Dlatego tego pionka należy się pozbyć, najlepiej poprzez wymianę z pionkiem przeciwnika.

Izolowany pion, znajdujący się w centrum szachownicy lub na terenie rywala może okazać się jednak pożyteczny z uwagi na rozproszenie sił rywala, jakie spowoduje. Wokół takiego pionka mamy otwarte lub półotwarte linie, które mogą być wykorzystywane do różnych motywów taktycznych; dzięki takiemu pionkowi figury mogą być aktywne, czyli np. szybciej atakować.
Na izolowanego pionka na środku szachownicy musza uważać zatem obie strony.

W OPRACOWANIU...

I. Gra z izolowanym pionkiem

Strona, która ma pionka izolowanego powinna:
a) pozbyć się tej słabości, najlepiej poprzez wymianę z innym pionkiem,
b) zachować jak największą ilość figur, wykorzystać ich aktywność i wykorzystywać izolowanego pionka do wsparcia ataku tych figur.
b) wspomagać i przesuwać go do przodu, aby jak najdłużej rozpraszał siły przeciwnika,
 
To partia pomiędzy Borysem Spasskym a Avtonomovem (z mistrzostw Leningradu juniorów w 1949r.), w której białe pozbyły się izolowanego pionka i wykorzystały aktywność swoich figur

 
To partia, w której białe wykorzystały aktywność swoich figur i izolowanego pionka do wsparcia ataku figur

 
Obok pozycja z partii Miechysław Najdorf - Aleksander Kotow, w której białe fantastycznie wykorzystały pionka izolowanego do wsparcia ataku swoich figur.

 
A teraz partia włoska w wariancie klasycznym, z którą spotkałeś się na początku szkolenia. Grali w niej w 1886r. Jan Zukertort z Adolfem Anderssenem. Czarne grały prawidłowo i zrobiły białym izolowanego pionka, jednak te znówwykorzystały aktywność swoich figur do jego obrony, a potem wykorzystały jako wsparcie ataku.

I ostatni plan na grę z izolowanym pionkiem: pchanie pionka do przodu, aby on sam stanowił jak największe zagrożenie dla przeciwnika.Ponizej zobaczysz partię Michał Skalski - Mateusz Bobula

 


Uwaga! Pionek izolowany, który nie jest w centrum szachownicy, może nie dać możliwości gry, które zobaczyliście powyżej. W przypadku niecentralnego pionka zwiększa się jego słabość.

II.Gra przeciwko izolowanemu pionkowi
Gra przeciwko izolowanemu pionkowi polega na:
a) powstrzymaniu jego pochodu; niezłym sposobem na zatrzymanie takiego pionka jest zablokowanie jego ruchu — postawienie na jego drodze którejś z bierek. Uważa się, że najlepiej do tego celu nadaje się skoczek,
b) wymianie figur i przejście do końcówki, gdzie izolowanego pionka łatwiej zbić.
Oto sytuacja, w której białe wykorzystują wyrobienie pionka izolowanego w końcówce, kiedy czarne nie mają już figur na aktywną grę.
 


Zadania do domu


We wszystkich zadaniach białe są na posunięciu.

 
Zadanie 1
 
Zadanie 2
 
Zadanie 3
 
Zadanie 4
 
Zadanie 5
 
Zadanie 6