Temat S 27. Ocena pozycji 1/2. Schemat

Wrocław
Polska

+48 604 514 545
szachmat.edu.pl

W ocenie tego co dzieje się na szachownicy, zazwyczaj bierze się pod uwagę elementy, których już część poznaliśmy na wcześniejszych lekcjach:
- stosunek sił (materialnych) przeciwników - co ocenialiśmy już przy omawianiu wartości bierek,
- widoczne bezpośrednie groźby - co powinniśmy sprawdzać, praktycznie po każdym posunięciu przeciwnika,
- pozycje króli i ich bezpieczeństwo - na co zwracaliśmy uwagę omawiając np. roszadę;
- opanowanie otwartych linii - co wykorzystywaliśmy już w niedawnych tematach
- strukturę pionkową; słabe i silne pola - co szerzej poznamy w następnych tematach
- sytuacja w centrum i przestrzeń - na co kładliśmy nacisk od początku nauki gry w szachy
- rozwój figurowy i pozycje figur - na co zwrócimy uwagę w niniejszym temacie.

W OPRACOWANIU...